Na hranici možností: nemocnice v Kolíně vyhlásila stav hromadného postižení osob


„Nejsme schopní garantovat předepsané počty ani kvalifikaci předepsaného personálu dané vyhláškami,“ předeslal ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel. O tom hovoří například skutečnost, že nemocnice byla nucená otevřít jednotku intenzivní péče pro dospělé na dětském oddělení, tedy s personálem tohoto oddělení.

„Vývoj epidemické situace na Kolínsku za poslední týden, kdy jsme asi čtvrtí nejhorší v republice, to také celou situaci prognosticky velmi negativně ovlivňuje. Nyní máme trvale vysoký počet pacientů, z 98 % jsou aktuálně vyčerpané JIPky i standardní lůžka,“ řekl ředitel s tím, že nemocnice je už také pod tlakem necovidových pacientů.

Jedná se o pacienty s karcinomy, zlomeninami apod., o které se nemocnice musí starat stůj co stůj a nyní podle slov ředitele hledá rovnováhu, jak péči zabezpečit pro obě skupiny. „Do budoucna už se to nemusí dařit,“ nastiňuje Petr Chudomel.

„Zatím situaci omezeně zvládáme za pomoci mimořádných prostředků, což je pomoc armády, dobrovolníků, ale také třeba budeme muset ventilovat pacienty i na odděleních, která k tomu nejsou personálně uzpůsobená. To už je poskytování péče na ne zcela optimální úrovni,“ popisuje ředitel. Zásadní pro péči je podle jeho slov i nedostatek personálu, zejména kvalifikovaných sester, v druhé řadě lékařů. „Nejvíc by nám pomohly další sestry, i nekvalifikované,“ říká Petr Chudomel.

V souvislosti s vyhlášením stavu Hromadného postižení osob byly v kolínské nemocnici zrušeny veškeré odložitelné a plánované výkony v odborných ambulancích a poradnách. „V současné situaci nejsme schopni nabídnout náhradní termíny kontrol a vyšetření, za což se omlouváme, ale velmi nepříznivý vývoj epidemiologické situace v okrese Kolín v posledních dnech nám to nedovoluje,“ napsalo vedení nemocnice v prohlášení.