Novým ředitelem nymburské knihovny bude Jan Červinka. Laťka je nastavená vysoko


„Jsem přesvědčen, že posláním knihovny je být centrem pro setkávání a výměnu informací, fungujícím na veřejně prospěšných principech. Knihovna by měla být otevřeným prostorem pro kulturu, vzdělávání, výchovu a osobní rozvoj. Vzhledem k proměnám společnosti 21. století má fungovat jako živé kulturní a komunitní centrum, které si osobně charakterizuji jako pomyslný kulturní střed města,“ vysvětluje Červinka svou vizi. Za jeden z důležitých úkolů knihovny považuje spolupráci se školami a získávání nových čtenářů a příznivců.

Jan Červinka je nymburský rodák, vystudoval místní víceleté gymnázium a poté obor Teorie a dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracoval mimo jiné jako kurátor sochařské sbírky Oblastní galerie v Liberci, vedoucí redakce internetového portálu ProPamátky nebo lektor Regionálního muzea v Kolíně.

Výběrové řízení na ředitele knihovny bylo v dubnu vyhlášeno poté, kdy dlouholetá ředitelka Helena Liptáková na svou funkci rezignovala. Dále povede pobočku knihovny na sídlišti.„Navázat na práci Heleny Liptákové není jednoduché,“ poznamenala místostarostka Stanislava Tichá.

„Laťka je nastavená hodně vysoko a chceme, aby to tak zůstalo i nadále. Rozhodování nebylo jednoduché, nakonec jsme zohlednili nejen vzdělání, ale také celkový záběr praktických zkušeností a osobní pohled na cíle a poslání knihovny,“ uvedla místostarostka k výběrovému řízení.